การนิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคี

วันนี้คณะนิเทศการปฎิบัติหน้าที่ของครูนิเทศ ท่านอรรฤทธิ์ คัมภิรานนท์ มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

โดยมีท่านผู้อำนวยการพรเทพ พงศ์พฤธิวัฒน์ ท่านรองน้ำฝน พรหมสิทธิ์

อาจารย์วุฒิพงษ์ ภักดี อาจารย์ยุทธภูมิ โพธิ์ศรี

การนิเทศนักศึกษาในระบบทวิภาคีAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น