สายตรงท่านประธาน

ข้อตกลงการ้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เพิ่มช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจากอาจารย์และบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ โดยรบกวนขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงท่านประธานบริหาร

หมายเหตุ

1) หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลทางอีเมล์ที่ท่านกรอก

2) ข้อมูลต่างๆของผู้ร้องเรียนจะเป็นความลับ