ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
63 ม.8 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045613046 โทรสาร 045616026