ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายไกรศร เอียมสุข นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายไกรศร  เอียมสุข นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ชนิดกีฬา ฟุตซอลชาย ตำแหน่งผู้รักษาประตู เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับภาค เพือเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต่อไปAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น