รางวัล “เพชรปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัล “เพชรปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2565 มีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับ ปวช. นักศึกษาทวิภาคี

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ แท่นบรรยาย

1.นายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

2.นางสาวกิตตินันท์  ปรือปรัก

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

3.นางสาวกชกร  จำปาเรืองAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น