จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ได้มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi เพื่อให้นักศึกษา และคณาจารย์ที่มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายภายในบริเวณวิทยาลัย ซึ่งจุดที่ให้บริการต่างๆ สามารถตรวจสอบได้จากแผนผังด้านล่างนี้

จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต

คำแนะนำการใช้สัญญาณ
***หากท่านอยู่ใกล้จุดปล่อยสัญญาณ จะทำให้การใช้งาน WiFi อินเตอร์เน็ต เกิดความเสถียรมากยิ่งขึ้น

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 1   ห้องอำนวยการ  ครอบคลุม ห้องอำนวยการและบริเวรรอบๆ รวมไปถึงโรงจอดรถ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot CENTER  จุดปล่อยสัญญาณหลัก หน้าห้อง SERVER ครอบคุมบริเวณหน้าเสาธง สนามฟุตบอล อาคาร1 อาคาร 2 อาคาร3ฯ บริเวณวิทยาลัยที่อยู่ในรัศมี 1 Km. พื้นที่ใหนมีต้นไม้บังสัญญาณอาจไปไม่ถึง

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 2 อาคาร 1 ครอบคุมอาคาร 1 สนามวอลเลย์บอล และบริเวณรอบๆ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 3 อาคาร 3 ครอบคุมอาคาร 3 และพื้นที่รอบๆ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 4 หอพักชาย ครอบคุมหอพักชายและบริเวณรอบๆ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 6 หอพักหญิง1 ชั้น ครอบคุมหอพักหญิงและบริเวณรอบๆ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 7 หอพักหญิง2 ชั้น ครอบคุมหอพักหญิงและ สวน หน้าหอพักบริเวณรอบๆ

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 8 อาคารช่างยนต์ ครอบคุมทั้งอาคารช่างยนต์ และบริเวณรอบๆ บ้านพักอาจารย์

จุดปล่อยสัญญาณ SBAC Wifi Hotspot 9 หอประชุมเอนกประสงค์โรงอาหาร ครอบคุมทั้งอาคาร และบริเวณรอบๆ บ้านพักอาจารย์

หมายุเหตุ!!! สำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่พบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Wifi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตตามจุดบริการต่างๆ สามารถติดต่อขอรับการแก้ไขได้ที่ ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อาคาร 1 ห้อง 101 (อ.เจษฎา  กิ่งแก้ว)About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น