กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนำนักศึกษา ระดับปวส.1 เข้าร่วม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ.เมืองศรีสะกษ จ.ศรีสะเกษ
ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น