ขอเชิญนักศึกษา ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเล็ก ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น.About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น