พิธีมอบทุนการศึกษา พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวันบ้านง้อ เจ้าคณะตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีมอบทุนการศึกษา พระครูสุตภัทราภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวันบ้านง้อ เจ้าคณะตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เมตตามอบทุนการศึกษา 10 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับนักศึกษาผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง และ เป็นตัวอย่างที่ดี น่ายกย่องชื่นชม
1.นางสาวรัญชิดา หนองม่วง ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีก
2.นายอชิรวัฒน์ มีศิริ ปวช.1 ธุรกิจค้าปลีก
3.นายดณุพัฒน์ การัตน์ ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.นายวรสรณ์ คงศรี ปวช.2 ช่างยนต์
5.นางสาวพลอยสวย กระแสเทพ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.นายศิวกร คำภิหนู ปวช.3 ช่างยนต์
7.นายธนาทิพย์ เภสัมพันธ์ ปวช.3 ช่างยนต์
8.นายสุริยา เปลี่ยมจันทร์ ปวส.1 ธุรกิจค้าปลีก
9.นางสาวกนกพร มะณู ปวส.1 ธุรกิจค้าปลีก
10.นายวัชรากรณ์ คงถนอม ปวส.1 ธุรกิจค้าปลีกAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น