อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมวันพุธที่ 29 มิ.ย. 65


https://scontent.fubp1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/291405215_6006224852727672_6497806479737687142_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeEfXDPGkm7iWT2GbWdhnCqAJI59qQDcO24kjn2pANw7bsrmqsFXEMylIJNR7UZaVeqNOtcrss31hMafbM5Le_Ub&_nc_ohc=ig9MYQ2sB-UAX_UBNnf&_nc_ht=scontent.fubp1-1.fna&oh=00_AT_RBpDX4xOCeMkFHIQwLbWVQL3NiXtwdIeoB6bWkjFpNA&oe=62C2D267
ดูรูปภาพเพิ่มเติมAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น