กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู

กำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงอาหาร
ขอให้นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น