พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘


ดูรูปภาพเพิ่มเติมAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น