ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายอคิราภ์ พรรณบุตร ปวช.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นายสุนันท์ กันยาพันธ์ ปวช.1 สาขาช่างยนต์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ” จำนวน 300 ทุน นักศึกษา ปวช.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม จากทั่วประเทศ

ด้วยมูลนิธิ SCG Foundation ได้คัดเลือกนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา “อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ” จำนวน 300 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม จากทั่วประเทศ โดยทางวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน ได้แก่
1. นายอคิราภ์ พรรณบุตร ปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์
2. นายสุนันท์ กันยาพันธ์ ปวช.1 ช่างยนต์
ในการนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะฝีมือ นักเรียนทุนฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว

แสดงความคิดเห็น