หัวเว็บ 6

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หัวเว็บ 6
หัวเว็บ 6
หัวเว็บ 6

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560

หัวเว็บ 6
หัวเว็บ 6

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จำกัด

หัวเว็บ 6
หัวเว็บ 6

ปัจฉิมนักศึกษา ปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก อาหารและภัตตาคาร หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็ม 1 ปี ที่กรุงเทพมหานคร บริษัท Cp-all ,7-11 ,Kudsan Bakery & Coffee

หัวเว็บ 6
เข้าค่าย

โครงการอบรมยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าค่าย
หัวเว็บ114

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายไกรศร เอียมสุข นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ชนิดกีฬา ฟุตซอลชาย ตำแหน่งผู้รักษาประตู เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับภาค เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต่อไป

หัวเว็บ114
หัวเว็บ114

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เข้าค่าย

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

เข้าค่าย
เข้าค่าย

ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ นายอคิราภ์ พรรณบุตร ปวช.1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ นายสุนันท์ กันยาพันธ์ ปวช.1 สาขาช่างยนต์

เข้าค่าย
เข้าค่าย

ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เข้าค่าย
เข้าค่าย

จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิ.ย. 2560

เข้าค่าย
หัวเว็บ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

หัวเว็บ 4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

  • ประธานกรรมการบริหารฯ

    Log In

    SBAC WiFi Hotspot

  • เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2560

  • ที่ตั้งวิทยาลัย