ตารางเรียน boot ที่1 ประจำปีการศึกษา 1/2564 ระดับ ปวช. ปวส. ทุกระดับชั้น ทุกสาขา

ตารางเรียน boot ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2564

ระดับ ปวช.       ระดับ ปวส.

                                                                                                                ปวช.1               ปวส.1

                                                                                                                ปวช.2About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น