กิจกรรมในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน “การรับมอบประตูรถยนต์เพื่อเป็นครุภัณฑ์ทางการศึกษา จาก สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยและสมาคมอู่กลางประกันภัย ประจาปีการศึกษา 2563”

คลิกเพื่อดูรายละเอียดAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น