แผนการสอน บูตที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562

2204-2103 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ นางสาวน้ำฝน พรหมสิทธิ์

3000-1201 ภาษาอังกฤษสื่อสารทางธุรกิจเเละสังคม สิบเอกสุเชษฐ์ ทองศรีเมือง

2000-9204 ภาษาอังกฤษโครงการ สิบเอกสุเชษฐ์ ทองศรีเมือง

2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ สิบเอกสุเชษฐ์ ทองศรีเมือง

2000-1208 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สิบเอกสุเชษฐ์ ทองศรีเมือง

2200-1004 การขายเบื้องต้น นางสาวพรรณวิภา บุตรศรี

2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ นายวุฒิพงษ์ ภักดี

3200-0002 หลักการขาย นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี

2204 – 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น นายเจษฎา กิ่งแก้ว

2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศิลธรรม นายพิษณุ ไชยสนาม

2000-1401 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน นายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์

2101 – 2002 งานเครื่องยนต์ดีเซล นายอำนาจ โคษาราช

20200-1002 นางศิริพร จันทรัตน์ หลักการบัญชีเบื้องต้น

2200-1004 การขาย1นางสาวพิฐชญาณ์ อินพานิชชยุตม์About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น