ประกาศรับสมัคร อาจารย์ ผู้สอน ประจำสาขา ช่างยนต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ สอนประจำสาขา ช่างยนต์ เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี ทางสาขาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ วิทยาลัย ด่วน..About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น