แจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าค่าย ปฐมนิเทศ วันที่ 11 – 12 พ.ค. 2561 (ภาคปกติเท่านั้น)About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น