#เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ (SBAC)

#เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ – ภาคสมทบ – คนมีงานทำ)

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) คุณสมบัติ รับผู้ที่จบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

#สาขาที่เปิดสอน

#สาขาการบัญชี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

#สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

#สาขาธุรกิจค้าปลีก(ปัญญาภิวัฒน์ CP-ALL มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี CP-ALL ออกทุนค่าเล่าเรียนให้)

#สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

#สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

#ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ภาคปกติ (จันทร์ -ศุกร์) ภาคสมทบ (เสาร์ – อาทิตย์) #เรียนวันอาทิตย์
คุณสมบัติ รับผู้ที่จบ ระดับ ประกาศนียบัตร,มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

#สาขาที่เปิดสอน

#สาขาการบัญชี (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

#สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)

#สาขาช่างเทคนิคยานยนต์ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ-คนมีงานทำ)

#สาขาธุรกิจค้าปลีก(ปัญญาภิวัฒน์ CP-ALL มีรายได้ระหว่างเรียน รี CP-ALL ออกทุนค่าเล่าเรียนให้บางส่วน)

#สาขาธุรกิจอาหารและภัตตาคาร(ปัญญาภิวัฒน์ CP-ALL มีรายได้ระหว่างเรียน รี CP-ALL ออกทุนค่าเล่าเรียนให้บางส่วน)

#ค่าเทอม สามารถผ่อนชำระได้ กู้ยืมเรียน กยศ.กรอ.ได้ 100%

#สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
#ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ (ตึกอำนวยการ)

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1RFuTgJwFtplh8D-Ym-yf5PStAxFKQ3YB…

63 หมู่ที่8 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

#โทร 045-613046 หรือ 097-0312939 อ.เจษฎา กิ่งแก้ว

#Inbox : https://www.facebook.com/SbacSk/

#LINE @ : @bps8662a

#WEBSITE: www.skbac.ac.th

เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น