ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ดร.เดชา  ทองสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
เดินทางเข้าร่วมการ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีกAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น