ปัจฉิมนักศึกษา ปวส.2 สาขาธุรกิจค้าปลีก อาหารและภัตตาคาร หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็ม 1 ปี ที่กรุงเทพมหานคร บริษัท Cp-all ,7-11 ,Kudsan Bakery & CoffeeAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น