ประกาศปิดภาคเรียน ที่ 1/2560

ประกาศแจ้งนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ


หลังจากวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียนการสอนในเทอมที่ 1/2560 ไปเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ดังนี้
วิทยาลัยประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 29 ตุลาคม 2560
วิทยาลัยจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ฝ่ายวิชาการ  27/09/2560
About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น