โครงการอบรมยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมเล็ก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น