ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

ชื่อผู้วิจัย : นายพรเทพ พงศ์พฤทธิวัฒน์

ปีการศึกษา : 2559About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น