ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26  มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก


About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น