กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 
ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เคารพ ครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3
About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น