พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่  22  มิถุนายน  2560
ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น