คณะครูอาจารย์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

คณะครูอาจารย์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

ยคล้า) วันที่ 12 – 14 พ.ค. 2560About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น