โครงการ อบรมเสริมทักษะนักศึกษาธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร (ปรับระดับชั้น ปวส.2)ปีการศึกษา 2559

โครงการ อบรมเสริมทักษะนักศึกษาธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร (ปรับระดับชั้น ปวส.2)
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. วันที่ 19 เม.ย. 60
2. วันที่ 20 เม.ย. 60
เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้อง 101 ศูนย์ฝึกอบรม ธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ฯ


About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น