นายพิทักษ์พล บุญชัย นายชัยรัตน์ บุญเยี่ยม นักศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจAbout webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น