ปรัชญาวิทยาลัยฯ “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ศรัทธาและความเพียร จะไปด้วยกันเสมอ หากเราศรัทธาเชื่อมั่นเรื่องเหตุและผล เชื่อในกฎแห่งการกระทำ  ผู้ที่เชื่อมั่นในบุญ

จึงไม่ประมาทเร่งทำความเพียร เพื่อดับทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากกฎแห่งการกระทำ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้มีผล คือ สุขนิรันดร์…About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น