คณะครู อาจารย์ นักศึกษาทำบุญที่วัดศรีมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญของพุทธศาสนา วันที่ 10 ก.พ. 2560

คณะครู อาจารย์ นักศึกษาทำบุญที่วัดศรีมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญของพุทธศาสนา วันที่ 10 ก.พ. 2560


About webmaster

อาจารย์เจษฎา กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น